WEST 65, KULA

Naziv projekta: West 65 – Kula
Lokacija: Omladinskih brigada 86, Novi Beograd
Opis posla:
zidarski radovi i mašinsko malterisanje
BRGP: 20 030 m2